Ubezpieczenia firm

Napi-ubezpieczenia firm

Multiagencja ubezpieczeniowa NAPI oferuje pomoc i doradztwo w wyborze najodpowiedniejszego wariantu ubezpieczenia spośród ofert wielu Ubezpieczycieli oraz zapewnia kompleksową obsługę.

    Celem ubezpieczenia jest ochrona majątku firmy ale i nie tylko. Co do zasady ubezpieczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są ubezpieczeniami dobrowolnymi. Istnieją jednak grupy zawodowe, na które nałożono obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, co za tym idzie grupy te chcąc wykonywać działalności zawodową muszą posiadać polisę OC. Oferta ubezpieczenia dla firm zawiera szereg produktów, które zapewnią kompleksową ochronę firmy.

Napi ubezpieczenia firm

Wyróżniamy ubezpieczenia :

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i użytkowania mienia

OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i użytkowania mienia

Ubezpieczenie mienia od kradzieży

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Gwarancje finansowe

Ubezpieczenia NNW pracowników

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenie szyb

OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym

CARGO

OC spedytora