Ubezpieczenia majątkowe

Napi-ubezpieczenia majatkowe

Multiagencja ubezpieczeniowa NAPI oferuje pomoc i doradztwo w wyborze najodpowiedniejszego wariantu ubezpieczenia spośród ofert wielu Ubezpieczycieli oraz zapewnia kompleksową obsługę.

    Ubezpieczenie mieszkania, domu itp. to ubezpieczenia majątkowe. Ubezpieczenia te pozwalają nam zabezpieczyć składniki majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych (np. pożar, gradobicie, powódź). Zakres poszczególnych ubezpieczeń mienia regulowany jest bądź w umowie bądź w ustawie, które to precyzują treść warunków ubezpieczenia powszechnie w skrócie nazywanych o.w.u.

Napi ubezpieczenia majątkowe

Co ubezpieczamy :

Nieruchomości:

Wyposażenie nieruchomości:

Ruchomości domowe:

Natomiast ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej chronią nas w przypadku, gdy wyrządzimy komuś szkodę i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia.