Ubezpieczenia na życie

Napi-ubezpieczenia na zycie

Multiagencja ubezpieczeniowa NAPI oferuje pomoc i doradztwo w wyborze najodpowiedniejszego wariantu ubezpieczenia spośród ofert wielu Ubezpieczycieli oraz zapewnia kompleksową obsługę.

     Ubezpieczenie na życie zapewnia poczucie bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim, poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ubezpieczenia na życie daję poczucie, iż w przypadku gdyby Ciebie zabrakło twoim bliskim nie zabraknie środków do życia.

Napi ubezpieczenia na zycie

Cechy ubezpieczenia :

 – ochrona na wypadek zdarzeń związanych z życiem i zdrowiem

 – odszkodowanie trafia w formie jednorazowej wypłaty lub w ratach

 – podstawa ubezpieczenia na życie obejmuje śmierć ubezpieczonego

 – możliwość rozszerzenia ubezpieczenia na życie i zdrowie

 – własna decyzja o wysokości sumy ubezpieczenia 

 – możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o osoby pokrewne